12/1 - 7/2 SETTING SALE 50%

-50%
Áo Dài Đỏ Lệch Vai Áo Dài Đỏ Lệch Vai
325,000 650,000

Áo Dài Đỏ Lệch Vai
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

325,000 650,000

-50%
Áo Dài Trắng Hoa Lệch Vai Áo Dài Trắng Hoa Lệch Vai
375,000 750,000

Áo Dài Trắng Hoa Lệch Vai
Giảm thêm 10% cho đơn 899K

375,000 750,000

-50%
Áo Dài Vàng Lệch Vai Áo Dài Vàng Lệch Vai
325,000 650,000

Áo Dài Vàng Lệch Vai
Giảm thêm 18% cho đơn 2000K

325,000 650,000

-50%
Áo Gile Xanh Áo Gile Xanh
275,000 550,000

Áo Gile Xanh
Giảm thêm 18% cho đơn 2000K

275,000 550,000

-50%
Áo Sát Nách Đen Đính Nút Hoa Áo Sát Nách Đen Đính Nút Hoa
375,000 750,000

Áo Sát Nách Đen Đính Nút Hoa
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

375,000 750,000

-50%
Áo Vest Hồng Phối Dập Ly Áo Vest Hồng Phối Dập Ly
425,000 850,000

Áo Vest Hồng Phối Dập Ly
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

425,000 850,000

-50%
Đầm Hoa Xanh Cổ Yếm Đầm Hoa Xanh Cổ Yếm
375,000 750,000

Đầm Hoa Xanh Cổ Yếm
Giảm thêm 18% cho đơn 2000K

375,000 750,000