AO DAI COLLECTION

-50%
Áo Dài Đỏ Lệch Vai Áo Dài Đỏ Lệch Vai
325,000 650,000

Áo Dài Đỏ Lệch Vai
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

325,000 650,000

-50%
Áo Dài Trắng Hoa Lệch Vai Áo Dài Trắng Hoa Lệch Vai
375,000 750,000

Áo Dài Trắng Hoa Lệch Vai
Giảm thêm 10% cho đơn 899K

375,000 750,000

-50%
Áo Dài Vàng Lệch Vai Áo Dài Vàng Lệch Vai
325,000 650,000

Áo Dài Vàng Lệch Vai
Giảm thêm 18% cho đơn 2000K

325,000 650,000

-60%
Quần Dài Trắng Kem Quần Dài Trắng Kem
260,000 650,000

Quần Dài Trắng Kem
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

260,000 650,000