12/1 - 7/2 SETTING SALE 60%

-60%
Áo Lệch Vai Phi Lụa Nude Áo Lệch Vai Phi Lụa Nude
156,000 390,000

Áo Lệch Vai Phi Lụa Nude
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

156,000 390,000

-60%
Áo Sơ Mi Nâu Áo Sơ Mi Nâu
236,000 590,000

Áo Sơ Mi Nâu
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

236,000 590,000

-60%
Áo Sơ Mi Trắng Tay Dài Áo Sơ Mi Trắng Tay Dài
228,000 570,000

Áo Sơ Mi Trắng Tay Dài
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

228,000 570,000

Hết hàng
Áo Sơ Mi Xanh Áo Sơ Mi Xanh
236,000

Áo Sơ Mi Xanh
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

236,000

-60%
Áo Trắng Tay Phồng Phối Ren Áo Trắng Tay Phồng Phối Ren
236,000 590,000

Áo Trắng Tay Phồng Phối Ren
Giảm thêm 18% cho đơn 2000K

236,000 590,000

-60%
Áo Trẹt Vai Bèo Nude Tay Dài Áo Trẹt Vai Bèo Nude Tay Dài
180,000 450,000

Áo Trẹt Vai Bèo Nude Tay Dài
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

180,000 450,000

-60%
Áo Xốp Trắng Tay Dài Nơ Áo Xốp Trắng Tay Dài Nơ
236,000 590,000

Áo Xốp Trắng Tay Dài Nơ
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

236,000 590,000

-60%
Blazer Croptop Nâu Blazer Croptop Nâu
300,000 750,000

Blazer Croptop Nâu
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

300,000 750,000

-60%
Blazer Croptop Nâu Blazer Croptop Nâu
288,000 720,000

Blazer Croptop Nâu
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

288,000 720,000

-60%
Bodysuit 2 Dây Đen Bodysuit 2 Dây Đen
196,000 490,000

Bodysuit 2 Dây Đen
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

196,000 490,000

-60%
Bodysuit 2 Dây Nâu Bodysuit 2 Dây Nâu
196,000 490,000

Bodysuit 2 Dây Nâu
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

196,000 490,000

-60%
Croptop Hồng 2 Dây Croptop Hồng 2 Dây
100,000 250,000

Croptop Hồng 2 Dây
Giảm thêm 15% cho đơn 1200K

100,000 250,000

-60%
Đầm Dệt Kim Trắng Kem Dây Đính Đá Đầm Dệt Kim Trắng Kem Dây Đính Đá
440,000 1,100,000

Đầm Dệt Kim Trắng Kem Dây Đính Đá
Giảm thêm 10% cho đơn 899K

440,000 1,100,000

-60%
Đầm Hoa Xanh Cut Out Đầm Hoa Xanh Cut Out
380,000 950,000

Đầm Hoa Xanh Cut Out
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

380,000 950,000

-60%
Đầm Kaki Nâu Tay Phồng Đầm Kaki Nâu Tay Phồng
340,000 850,000

Đầm Kaki Nâu Tay Phồng
Giảm thêm 18% cho đơn 2000K

340,000 850,000

-60%
Đầm Lệch Vai B&W Đính Nơ Đầm Lệch Vai B&W Đính Nơ
356,000 890,000

Đầm Lệch Vai B&W Đính Nơ
Giảm thêm 12% cho đơn 1000K

356,000 890,000

-60%
Đầm Midi Vàng Sát Nách Đầm Midi Vàng Sát Nách
356,000 890,000

Đầm Midi Vàng Sát Nách
Giảm thêm 10% cho đơn 899K

356,000 890,000

-60%
Đầm Midi Vàng Tay Phồng Đầm Midi Vàng Tay Phồng
340,000 850,000

Đầm Midi Vàng Tay Phồng
Giảm thêm 10% cho đơn 899K

340,000 850,000

-60%
Đầm Ren 2 Dây Tầng Đen Đính Đá Đầm Ren 2 Dây Tầng Đen Đính Đá
880,000 2,200,000

Đầm Ren 2 Dây Tầng Đen Đính Đá
Giảm thêm 18% cho đơn 2000K

880,000 2,200,000

-60%
Đầm Ren Hoa Vàng Đầm Ren Hoa Vàng
356,000 890,000

Đầm Ren Hoa Vàng
Giảm thêm 18% cho đơn 2000K

356,000 890,000