HOLIDAY COLLECTION

 Đầm 2 Dây Trắng Viền Đen Đầm 2 Dây Trắng Viền Đen
650,000Đ
 Đầm Xanh Nút Gold Dự Tiệc Đầm Xanh Nút Gold Dự Tiệc
850,000Đ
 Đầm 2 Dây Lông Đỏ Dự Tiệc Đầm 2 Dây Lông Đỏ Dự Tiệc
650,000Đ
 Đầm Đen Lưng Xoắn Nơ Đầm Đen Lưng Xoắn Nơ
750,000Đ
 Đầm Đen Phối Trắng Dự Tiệc Đầm Đen Phối Trắng Dự Tiệc
750,000Đ
 Đầm Tweed 2 Dây Xé Tua Đầm Tweed 2 Dây Xé Tua
850,000Đ
 Váy Bí Màu Gold Váy Bí Màu Gold
650,000Đ
 Váy Đỏ Tulip Váy Đỏ Tulip
550,000Đ
 Váy Mini Tweed Kem Váy Mini Tweed Kem
450,000Đ
 Váy Bí Màu Đỏ Váy Bí Màu Đỏ
650,000Đ
 Đầm 2 Dây Lông Hồng Đầm 2 Dây Lông Hồng
650,000Đ
 Áo Tweed Caro Croptop Áo Tweed Caro Croptop
390,000Đ
 Áo Lông Croptop Trắng Áo Lông Croptop Trắng
450,000Đ
 Áo Lông Hồng Trẹt Vai Áo Lông Hồng Trẹt Vai
450,000Đ
 Áo Đen Vải Gân Tay Dài Áo Đen Vải Gân Tay Dài
450,000Đ
 Áo Khoác Tweed Caro Áo Khoác Tweed Caro
750,000Đ